Alla inlägg av Bennet Jonson

Information från valberedningen

Hej medlemmar i Jansjö byförening. Som ni redan läst så är verksamheten inställd i år på grund av coronaviruset. Valberednigen har i alla fall försökt jobba vidare som om det skulle bli ett årsmöte. För att inte verksamheten ska stanna av när epedemin avstannat så har vi i samråd med ordföranden ett förslag på att nedanstående personer utgör styrelse under nästa verksamhetsår och att nästa årsmöte blir det två årsmöten efter varandra för 20/21 och 21/22.

Glöm inte att betala medlemsavgiften ”se vidare under hemsidan”

BefattningNamn Period År
OrdförandeNils-Bengt Nilssonomval1
LedamöterInga-Lena Åkerstedtomval2
Erik Glansomval2
Anna-Lene Westinomval2
Sussi HolmgrenNyval2
Mikael Danielsson
Vivianne Lundqvist
Agneta Holmgren
Tina Persson
RevisorBirgitta Jonson sammankomval1
Gunnar JacobssonNyval1
rev suppleantVakantNyval1
Sven Elvingomval 1
Tillsynsmän
svarttjärns stugan

Valberedningen
år 2020
Oskar Nyberg
Mikael Häggståhl

Bennet Jonson sammank
Kerstin Elving

Jansjö då och nu

Var uppe i Jansjö nyligen och när skottkärran kom fram så kom även tankarna på svunna tider.

framsidan på plaketten

Jansjö andan har präglats av en fin sammanhållning i byn så har jag upplevt det under många år i byn.

Jansjödagen var en dag med lekar och tävlingar för alla åldrar. Vi var på skolan i Jansjö där lekar och tävlingar var av alla slag varpa,stövelkastning musikgissning, m.m.

Ett år var det skottkärrstävling, man skulle köra sin fru/flickvän i en bana med ett antal hinder. Den tävlingen vann jag och Birgitta.

Priset var en skottkärra som än i dag är i bruk efter ca 45 år

den kärran är det.

Valfrid Markusson ( Valla) tillverkade plaketter varje år som man fick med sig hem.

baksidan

Det var naturligtvis fika och ibland dans till levande musik. När skolan såldes flyttades aktiviteten till Svarttjärn, och nu har vi Bystugan som bas för alla aktiviteter.
(Solen dalar bak Skråcksåsens rand skymning sänker sig ned.) ja så går texten från skivan Jansjöstranden. Melodin komponerad av Valfrid Markusson.